Politsei Noorte Sõprade Ring

Toimumisaeg
Politsei Noorte Sõprade RingPolitsei Noorte Sõprade Ring alustab 15. oktoobril kell 15.00 (Politseimuuseumis, Tallinna 3, Rakvere).
Ringi üldine eesmärk on sidustada noori politseiorganisatsiooni ning riigi institutsioonidega tervikuna. Mitmekülgsete ringitegevustega on võimalik tõsta noorte teadlikkust turvalisusest, mille abil tagada enda ja teiste ohutus erinevates valdkondades tervikuna. Lisaks välistada ka hilisemal perioodil noore enda sattumist halvale teele. Eeldame, et ringiga liitumisel on võimalik kaudselt mõjutada ka konkreetse noore sõpruskonda, ehk siis selgelt on huviringi käivitamisel nii otsene kui ka kaudne ennetav mõju.

Ring toimub kahel korral kuus (oktoober 2019. a kuni aprill 2020. a) ja on suunatud 11 ja 12- aastastele noortele. Kuni 25. osalejale. Ring on osalejatele tasuta.