Politseimuuseumis ON TURVALINE!


MTÜ Eesti Maaturismi ja Rakvere turismiinfokeskuse/Visit Rakvere poolt välja antud märgisega "Siin on COVID-19 turvaline" kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.
 

Politseimuuseum kinnitab märgisega SIIN ON TURVALINE, et oleme muuseumis teinud omalt poolt kõik, et kaitsta külalisi võimaliku nakkusohu eest ja teenuse pakkumisel on külastaja tervis hoitud.

  • Politseimuuseum suhtub vastutustundlikult COVID-19st tulenevatest tervise ja turvalisuse nõuetest ning tagavad, et keegi nohu, köha ega muude haigustunnustega tööle ei tule.
  • Politseimuuseum informeerib töötajaid nakkusohust ja tuletab personalile järjepidevalt meelde desinfitseerimise ja puhtuse olulisusest.
  • Politseimuuseum informeerib külastajat COVID-19 käitumisjuhistest.
  • Siseruumides viibides saavad teenindajad ja külalised hoida distantsi.
  • Desinfitseerimisvahendid asuvad kõigile nähtavates kohtades ning desojaamasid on rohkem, kui minimaalsed nõuded eeldavad.
  • Muuseumi töötajad jälgivad külalisi ning kui märgatakse haigustunnustega inimest, palutakse tal koju minna. Seejärel desinfitseeritakse kõik pinnad, mida haigussümptomitega inimene on puudutanud.
  • Muuseumis õhutatakse pidevalt siseruume: hoitakse võimalusel aknaid lahti ja kui aknad lahti ei käi, õhutatakse ruume hoides välisuksed avatuna. Tuulutades jälgitakse nii välis- kui sisetemperatuuri.

 

Siin on turvaline