Algab ehitus

Seitse kohalikku omavalitsust ja organisatsiooni saavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt toetust, et parandada piirkonna konkurentsivõimet. Üheks toetuse saajaks osutusime tihedas konkurentsis ka meie.

Meie projekti nimeks on "Eesti Politseimuuseumi arendamise I etapp", mille raames ehitatakse välja muuseumi kohtueelse ekspertiisi ekspositsiooni loomiseks vajalikud ruumid ja muuseumi õueala.