Politseimuuseum kogub

Lisaks aktiivsetele tegutsemisvõimaluste pakkumisele peame oluliseks ka politsei ajaloo jäädvustamist. Sel eesmärgil viisime läbi ürituste sarja Politseiakadeemia Metsikud 90-ndad, kus salvestasime toonaste juhtivate politseispetsialistide meenutusi. Samuti oleme kogunud politseitööga seotud esemelist materjali. Selles osas on olnud hea koostöö Politsei- ja Piirivalveametiga.  

Et vormiriietus on üks kõige silmatorkavam politseiniku tunnus, siis soovime koostada ja säilitada esindusliku ja ülevaatliku vormide kollektsiooni. Meil on juba mitmeid vorme, osa neist ka näitusel eksponeeritud, kuid kollektsioon ei ole kaugeltki täiuslik. Siit ka palve, kui kellelgi on võimalik oma mundrit, mida mingil põhjusel enam ei kanta, ajaloo tarbeks muuseumile annetada, siis on pakkumised teretulnud. Eriti huvitatud oleme 1990. aastatel kasutusel olnud vormidest, samuti on puudu pidulikud ja õhtuvormid ning mantlid ja sallid.     

Aga pakkuda võib meile ka muid politseitöö ja tegevusega seotud esemeid ning fotomaterjali. Kui me neid ka kohe ei saa eksponeerida, siis on see võimalik ehk tulevikus või siis on nad abiks edaspidistele politsei ajaloo uurijatele.           

Meie kontaktid on:

Politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa       

andrus@svm.ee

tel. 588 67057    

Pilvi Põldma

SA Virumaa Muuseumid peavarahoidja      

pilvi@svm.ee

32 25501, 55 66 7355