Kallikarud Politseimuuseumis

Kallikaru on pehme sõber, kes soovib tõsta õnnetusse sattunud lapse tuju, vähendada stressi ja pakkuda lapsele tuge. Kallikaru reisib kaasa igas politseiautos ning rändab abivajajaga koju kaasa.

Kallikarud on lastele toeks olnud alates 1. juunist 2017. Projekt sai teoks Politsei- ja Piirivalveameti ja MTÜ Traumamõmmik koostöös. 

Facebook: Kallikaru

 

Kallikarud Politseimuuseumis